Матура по английски език 2016
(Upper-Intermediate/Advanced)Базов и разширен курс за матура по английски 2016

Курсът Матура по английски език 2016 е за ученици, които са избрали английския като втори задължителен ДЗИ. Подготовката за матура по АЕ цели максимална резултатност на зрелостния изпит, който се използва за прием в български и чужди университети, и включва активиране на всички лингвистични умения, граматичен и лексикален материал, изучавани в училище до ниво Upper-Intermediate/Advanced.


През 2016 г. Софийски Университет признава оценката от Матура по английски език 2016 за приемен кандидатстудентски конкурсен изпит по английски език за кандидатстване в 43 специалности, вкл. Психология, Публична администрация, Английска филология, Скандинавистика, наред със западните, славянските и източните филологии, История, Логопедия, Етнология, всички педагогически специалности.


Примерни матури по английски, пробните матури на МОН онлайн, както и тестове за самостоятелна работа допълват подготовката за избираемия ДЗИ.


Базовият курс Матура по английски език е за ученици, които ще държат единствено матура по английски, а разширеният включва както подготовка за матурата по АЕ, така и подготовка за кандидатстудентските изпити с английски език в СУ и УНСС, които са с различен формат, включват различни по трудност задачи и различни по жанр писмени работи.


Преподавателите в The Passionate Shepherd притежават квалификация филолог - англицистика и американистика и учителска правоспособност.Продължителност на курса Матура АЕ и провеждане на занятията

За базовия курс Матура по английски 2016 продължителността е 58 уч. часа, с начало септември 2015г. и край май 2016г. Графикът се определя според смяната в училище, а занятията се провеждат веднъж или два пъти седмично. Базовият курс е за ученици с ниво на английски Intermediate/Upper-Intermediate/Advanced.


За разширения курс, който включва и подготовка за кандидатстване с английски в СУ и УНСС, продължителността е 80 уч. ч. - от началото на учебната 2015-2016г. до датите на съответните кандидатстудентски изпити. Разширеният курс е за ученици с ниво Advanced.Записване

Записването се извършва след провеждане на неформален разговор с преподавателя, за който е необходимо да насрочите час с А. Димитрова на тел. 0882426255.

Формат на матурата по английски и скала за оценяване

За 2016 форматът на матурата по английски, както и точките за оценяване, остава непроменен. Устен изпит няма, а писменият включва части Слушане, Четене, Граматика и Писане. След множеството скандални грешки и двузначни въпроси с многозначни отговори на Матура 2014 просветните чиновници може би ще подходят по-внимателно и отговорно при съставянето на матуритетните варианти по английски език за 2016г. и калибрирането им спрямо нивата на общоевропейската езикова рамка и спрямо учебно-изпитната програма по английски за ДЗИ.


Матурата трае 4 часа. В максималния брой точки 100 в скалата за оценяване на матурата по английски език са включени 30 точки от есето, което е максималният брой точки за писмената част. За оценка Отличен 5.50-5.99 са необходими от 77 до 94,5 точки, за оценка Пълен Отличен 6.00 са необходими от 95 до 100 точки.

Максималният брой точки 100 се разпределя по частите от матурата по следния начин:


Слушане 15 въпроса - 15 точки.

Четене 15 въпроса - 15 точки

Граматика - общо 40 точки:

- Section One: Cloze test - 15 въпроса - масимален брой точки 15.
- Section Two: Sentence completion - 5 въпроса - масимален брой точки 5.
- Section Three: Sentence Transformations - 10 въпроса - масимален брой точки 20.

Част Писане - 30 точки
________________________________________________
Пълен отличен 6.00 = от 95 до 100 точкиТеми за еceта от предишни матури по английски език


Темите за есета на матурата по английски се различават от стандартните англо-саксонски дискурсивни или аргументативни формати. Повечето от тях изискват умения за създаване на повествование и/или описание в рамките на 190 думи, а нестандартните или абсурдни теми често будят неразбиране и недоумение.


Ето и всички теми за есета от предишни матури:

2008:
- Коя е най-странната сграда/паметник/статуя, която някога сте виждали? Как изглежда? Какви спомени са свързани с нея/него?

- Разкажете за неочакван телефонен разговор напоследък. Кой се обади? Какво Ви каза той/тя? Как се почувствахте?

2009:
- Опишете най-необикновеното приключение, което някога сте имали. Какво беше то? Кога се случи? Как се почувствахте и как реагирахте? Защо никога няма да забравите това преживяване?

- Имат ли звездите сърца? Какви са приликите и разликите между известните личности и обикновените хора? Имате ли идол? Какъв е той?

2010:
- Разкажете за необикновено преживяваве на публично място (напр. на стадион, в концертна зала, в библиотека и т.н.) през последните три или четири години. Защо бяхте там? Какво се случи? Какво го направи изненадващо? Как се почувствахте?

- Кога последно се нуждаехте от съвет? Защо се нуждаехте от него? Към кого се обърнахте? Как откликна той/тя? Последвахте ли съвета? Какъв беше резултатът?

2011:
- Започнете дневника си с : ,,Хванаха ни! Двамата кондуктори заклещиха развеселената ни групичка от двете страни на автобуса точно когато обсъждахме неудобстваната на обществения транспорт."

- Вие сте родител на тийнейджър. Опишете Вашия син/дъщеря. Как изглежда той/тя? Какви интереси и приятели има? Какви са отношенията Ви с него/нея? Как си представяте бъдещето му/й?

2012:
- Някога жертвали ли сте се за някой друг? Ако е да, обяснете какво направихте и какво се случи в резултат на това. Съжалявате ли, или сте доволни от постъпката си?

-Вие сте учител по английски. Опишете последния час с дванайсетокласниците. Как започна часът? Какво направихте? Как реагираха учениците? Как се чувствахте след това?

2013:
- Какво предпочитате да бъдете - ела или бор? Защо?

- Най-опасното изобретение. Кое е то? Защо е било направено? Какво му е опасното?

2014:
- Вие сте невидим. Къде бихте отишли и какво бихте направили? Защо? Как се чувствате като невидим?

- Кое е най-голямото постижение или неуспех на модерната цивилизация? Защо?


Допълнителни материали и тестове, примерни матури по английски език

Примерно есе за матура по английски с лексика за околната среда. Попълнете празните места с подходяща дума и проверете с Check.
Примерна матура по английски със завишена трудност Use of English

Примерна матура по английски, Част Четене с онлайн отговори Reading

Тест за матура по английски за ниво Advanced/Proficiency върху Conditionals

Тест за матура по английски онлайн върху So, such, such a

Тест за матура по английски онлайн върху The Subjunctive

Примерен тест за матура по английски онлайн върху Who, whom, whose

Примерен тест за матура по английски онлайн върху Synomyms and false friends

Примерен тест за матура по английски Use of English с отговори онлайн Cloze test

Примерна матура по английски - вариант на МОН онлайн

Пробна матура по английски 2010 на МОН с отговори и бележки

Пълна матура по английски 2013 на МОН с онлайн отговори и бележки

Listening comprehension с аудиоКурсовете с The Passionate Shepherd свързват знанието с живота. На всички зрелостници през 2016г. пожелаваме късмет!