Курсове IELTS online

The Passionate Shepherd поздравява М. Петков за отличния резултат от изпита IELTS - Overall 8.5 - IELTS Listening 9, IELTS Reading 8.5, IELTS Speaking 8, IELTS Writing 7.5.
Good job, Marty! Cheers!


Курсовете IELTS online са подготвителни курсове за академичния модул на теста IELTS (International English Language Testing System), които се провеждат изцяло онлайн с преподавател в реално време.

 

For Whom the Bell Tolls?

Курсовете IELTS online са предназначени за ползватели на езика с ниво Upper-Intermediate, Advanced, Proficiency.

 

Doctors, Beware!

Едно от изискванията за упражняване на медицинската професия в ЕС, включително в Англия и в страни, които не са членове на Европейския Съюз, е удостоверяване на езиковите компетенции с полагането на изпита IELTS Academic с обща оценка минимум банд 7.5 и оценки IELTS Writing 7, IELTS Speaking 7, IELTS Listening 7 & IELTS Reading 7 от едно полагане на изпита.

The NHS (National Healthcare Service) и the GMC (General Medical Council) признават валидността на сертификата IELTS за 2 години.
 

Duration of the IELTS online courses

• Курcовете IELTS online са с продължителност 58 учебни часа.

• Един учебен час от курса IELTS online е с продължителност 30 min.

100 % от времетраенето на курса IELTS се провеждат с преподавател в реално време.

• Максималната продължителност на занятията дневно е 1 астрономически час.

• Курсовете IELTS online се провеждат обикновено в рамките на 3 месеца преди датата на полагане на теста IELTS, а учебната програма е съобразена с крайния срок за регистрация за IELTS.

Формат и платформи за IELTS online courses

Курсовете IELTS online се провеждат изцяло с преподавател в реално време с описаните елементи и съдържание на курса IELTS.

Всички учебни материали се предоставят преди започване на часовете. Всички писмени работи и домашни се оценяват след предаваето им с коментар, рецензия и редакции от квалифициран преподавател.

Изборът на платформа (Moodle, Google Hangouts, Zoom, Cisco, Skype) се определя от качеството на интернет връзката и звука и изискванията за конфиденциалност.
 

Записване, Mayday, Pay-day!

1. Определете дата и час за провеждане на предварително неформално интервю с IELTS преподавателя на тел. 088 7049169 или формата тук.

2. След провеждане на интервюто получавете одобрение или отказ за участие в курса IELTS online и попълвате бланката и документите за записване в курса IELTS online.

3. Заплащането за курса IELTS online се извършва преди или с началото на курса на датите на договорените вноски. Таксата за курса IELTS online не включва цената на изпита IELTS, която за 2020г. е 417 лв. Стартиране на курса IELTS online.
 

If you have a headache

Провеждането на Академичият модул на изпита IELTS за 2020г. е преустановено за периода на извънредното положение. Подготвителните курсове за IELTS се провеждат изцяло онлайн.


If you have a headache about IELTS registration dates, fees, and schedules, do not hesitate to conatct us at passshep@passshep.com.