Интензивен курс за матура по БЕЛ 2020Интензивен курс за матура по БЕЛ - хорариум:

__________________________
- български език – 20 часа;
- литература – 40 часа.
__________________________За кого е предназначен интензивният курс по БЕЛ?

Курсът е подходящ за дванайсетокласници, които искат систематизирано да преговорят матуритетните теми и езикови задачи за матура по БЕЛ, да затвъдят знанията си и да компенсират пропуснат учебен материал. Интензивният курс по БЕЛ е предназначен за тези, които искат да са сигурни във възможностите си и се стремят да постигнат най-високи резултати.Програма

Курсът за интензивна подготовка за матура по БЕЛ е разработен по програмата, критериите и изискванията за ДЗИ на МОН и поетапно и систематизирано разглежда формата за ДЗИ. Програмата на курса е с практическа насоченост и се базира на авторски разработки и материали с различна трудност. Всичко помагала, тестове, пробни матури и допълнителни материали се предоставят безплатно от учебния център.Времетраене

Интензивният курс за матура по БЕЛ е 60-часов (БЕ-20ч., литература – 40ч.). Занятията се провеждат два или три пъти седмично по 3 учебни часа и се планират според учебната заетост и смените на учениците.Методология

Методите на обучение са съобразени с индивидуалните нужди на курсистите и са с практическа насоченост за най-резултатно представяне на матурата. Обучението е базирано на активни методи, целящи компенсиране и затвърждаване на знания, придобиване и интегриране на умения за аналитично мислене и аргументативно писане. Интерактивни методи, базирани на теоретични презентации, упражнения, практически задачи за самоподготовка, периодични рецензии и препоръки.Записване за интензивен курс

Записването за интензивен курс за матура по БЕЛ започва от месец семтември. Предварително се провежда входен тест или неформален разговор за установяване на нивото. За запазване на час се обадете на тел: 0882 426 255, Димитрова.Тестове, пробни матури за Матура по български език (БЕЛ)

Граматична норма

Литературни понятия

Пунктуационни норми

Пунктуационни норми1

Формално-езикови особености на текста

Тест Организация на художествената реч

Пробна матура по БЕЛ

Тест Фигури и тропи