Moodle

You are not logged in. (Login)


Available Courses

Матура по английски език за 2014
This course requires an enrolment key
Курсът Матура АЕ 2014 представлява подготовка за успешно полагане на матурата по английски език.

Курсът фокусира върху граматическите категории,които са познати от нива Upper-Intermediate и Advanced, но също така:

- надгражда умения за разбиране на художествена литература и научно-популярни текстове
- развива умения за активно слушане според протокола на изпита
- разширява лексиката, вкл. словосъчетанията и идиоматичните изрази,както и синтактичните конструкции, подходящи за описание и повествовавие за частта Писане
- запознава учениците с най-често срещаните грешки и уловки

Пробните матури, които се правят в The Passionate Shepherd, са с повишена трудност и са пилотирани.
www.passshep.com/матура-по-английски.html
Legal writing. Analytical reasoning.
This course requires an enrolment key
dante

Курсът Legal Writing допълва курс Юридически английски за ILEC (www.passshep.com/курс-ILEC.html). Материалите целят да запознаят курсистите с елементите на стилистиката в общия и юридическия английски. Legal drafting e от полза за онези прависти, които превеждат правни конструкции от български, с неточни, мъгляви или многозначни думи. Включени са и занятия за аналитично мислене и формална граматика.
Negotiable instruments / Commercial paper
This course requires an enrolment key
Материалите разглеждат менителничните ефекти, като се дефинират от юридическа и финансова гледна точка следните категории:
  • Negotiability
  • Drafts (bills of exchange)
  • Promissory notes
  • Cheques/checks
  • Debentures: fixed charge & floating charge, secured & naked
  • Bonds

Подходящи са за курсисти от Финансово право(www.passshep.com/курс-ICFE.html) и Юридически английски (www.passshep.com/курс-ILEC.html).
Юридически английски - ILEC
This course requires an enrolment key
Legal English

Интензивен курс, който дава практически умения за изпита International Legal English на Cambridge University и TransLegal. Материалите, предназначени за самоподготовка, включват преглед на англо-саксонската законодателна система и елементи от нея - търговско право, наказателно право, трудово право, eвропейско право.

Курс за напреднали 102
This course requires an enrolment key

clockwork


The course combines grammatical and structural aspects of the language with activities for the development of communicative competences.

12 weeks, 2 academic hours a week

Hours with the teacher are booked in advance.
Курс за първи сертификат на Кеймбридж 101
This course requires an enrolment key

Oh a

The aim of the course is to prepare students for the FCE Cambridge exam. Only upper-intermedaite and advanced-level students are admitted. The syllabus is designed in compliance with the Cambridge format and criteria. Extensive written assignments, independent studies, and commitment are expected from the students.

6 weeks, 6 academic hours a week

24 academic hours self-study, 12 academic hours tutorials with a teacher

Tutorial hours with a teacher are booked in advance.


Курс CAE Кеймбридж 104
This course requires an enrolment key

king's

This course is intended to boost the general linguitic competence of the Advanced-level student across the four skills-reading, writing, listening, speaking. The classes and the tutorials are tailored to respond to the format of the FCE Cambridge exam. Hence, focus is given on developing strategies for the five parts of the exam.

The method of teaching is the communicative approach. The teacher is never the sage on the stage. We always try to develop self-confidence, critical thinking, and cultural awareness in our students. Thus, the aim of the course is not just to equip learners with linguistic weaponry for the Cambridge test, but also to enculturate and uplift learners. An independent educator guarantees that standards are never compromised.

6 weeks, 6 academic hours a week

24 academic hours self-study, 12 academic hours tutorials with a teacher

Tutorials hours are booked in adavnce.
Курс CPE 105
This course requires an enrolment key

kings & queens

The course is designed to prepare students for the CPE Cambridge exams. Only advanced-level students and CAE holders are admitted. The course is held in the centre on 10,Alabin St.:

6 weeks, 6 academic hours a week
24 academic hours self-study,
12 academic hours tutorials with a teacher

Tutorials are booked in advance.

writingКурс Комуникативни умения 107
This course requires an enrolment key

nemo


The course is intended to respond to the needs of students who possess the grammar competence of a Upper-Intermediate or Advanced-level students but feel frustrated when they have to demonstrate actively those competences in everyday situations or in their career. The course is held in Studentski grad:

2 weeks, 3 academic hours a week

Tutorial hours are booked in adavance.


Курс Творческо и аргументативно писане 108
This course requires an enrolment key

writing

This course is intended to boost the writing skills of the Upper-Intermediate and Advanced-level student .

CAE, CPE, and TOEFL students should inquire for an enrollment key. The aim of the course is not just to equip learners with writing competence, but also to enculturate and uplift learners. An independent educator guarantees that standards are never compromised.

Разглеждат се стандартите на текстуалност, стил и регистър, реторически фигури. Подробно се обясняват следните жанрове: дискурсивно есе, аргументативно есе, формална и неформална кореспонденция, доклад, рецензия на книга или филм, съчинения по зададена конкретна задача. Преподавателят коригира и оценява с рецензия и препоръка 10 писмени работи.

5 weeks, 6 academic hours a week

5 individual tutorials

The individual tutorials are booked in advance.

Курс Граматика 106
This course requires an enrolment key

lolita

The syllabus is tailored with emphasis on traditional grammar and grammatical categories. The focus is on linguistics. The course is appropriate for Upper-Intermediate and Advanced-level students. The course is held in Studentski grad:


12 weeks, 2 academic hours a week,

16 academic hours self-study, 8 academic hours tutorials with a teacher

Tutorials are booked in advance.
GMAT (The Graduate Management Admission Test)
This course requires an enrolment key
GMAT online materials for self-study. Ask your teacher for the password.
Курс История на американската литература 111
This course requires an enrolment key

walden

This course is specifically oriented to Upper-Intermediate and Advanced Level students from different backgrounds who have a humanitarian drive. The course covers the cultural history of the US, as well as the American literary canon.

6 weeks, 2 acadmic hours a week

8 academic hours self-study, 4 academic hours tutorials with a teacher

Tutorials ar booked in advance.
Курс История на английската литература 110
This course requires an enrolment key

englishlit

This course is specifically oriented to Upper-Intermediate and Advanced Level students from different backgrounds who have a humanitarian drive. The course covers the cultural history of Britain, as well as the English canon from Beowolf to the Wasteland.

6 weeks, 4 academic hours a week,

18 academic hours self-study, 6 academic hours tutorials with a teacher

Tutorials are booked in advance.

Курс Английски с кино 112
This course requires an enrolment key

amhistory

This course is directed to young people who are prone to more experimental methods of learning English. While having fun watching movies, students master the fundamentals of colloquial language, rhetorical skills, body language, the history of movie-making. The course is appropriate for individuals with a humanitarian background and keen interest in media studies.


4 weeks, 2 academic hours a week

6 academic hours self-study, 2 academic hours tutorials with a teacher

Tutorials are booked in advance.

11-12.30 or 13.00-14.30

IELTS practice tests
This course requires an enrolment key
15 practice tests for achievement performance

Новини за сайта

Course 000K119 Group # 29
by Администратор Потребител - Wednesday, 6 December 2006, 04:25 PM
  The midterm exam was on 3rd of December. All those who have missed the test are supposed to sit the exam not later than 24th of December, 2006. The midterm mark accounts for 50 per cent of your final score. I wish you good luck!


Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 Today Friday, 29 May 29 30
31