Теми на изпит по журналистика в СУ
Курс по журналистика за цялостна двугодишна подготовка -
11 и 12 клас

Кандидатстудентската подготовка за изпита по журналистика изисква задълбочени знания и аналитични умения за написване на подходящи теми по журналистика като аргументативни текстове.

Зрелостниците трябва да имат богата писмена култура, критичен поглед върху актуални събития от различни сфери – политика, икономика, култура, социален живот, наука и др. Кандидат- журналистите трябва да демонстрират способностите си за ориентация спрямо зададената тема и умението от нея да формулират оригинална, актуална и защитима теза.

За бъдещите журналисти, които искат да овладеят умението за изграждане на стойностни текстове на изпитите по журналистика, The Passionate Shepherd предлага цялостен курс по журналистика.Курсовете за единайсетокласници за цялостна подготовка по журналистика стартират през лятото (с облекчен темпоритъм) и продължават през учебната 2014-2015 и 2015-2016г.

Обучението включва: -Изграждане на умения за идентифициране на проблема, заложен в темата;

- Формулиране на подходяща теза, подчинена на темата и интерпретираща я в оригинален, актуален и защитим ракурс;

- Изграждане на умения за анализиране на темата от различни гледни точки и избор на подходящия фокус за оригиналното ? разглеждане.

- Подобряване на културния капитал и академичните умения за интерпретация чрез разглеждане на значими научни, културни, политически и социални теории.

- Разглеждане и аналитичен прочит на уникални теми по журналистика, получили отлични оценки на изпита в Софийския университет.

- Изграждане на аргументативни умения за защита на твърдения чрез използване на различни аналитични, дескриптивни и наративни техники.

Всеки курсист получава подбран библиографичен списък с книги, подпомагащи обучението, учебни помагала и материали, индивидуални препоръки и рецензии.

Учебният център предлага богат библиотечен фонд, мултимедийна техника, артистична творческа атмосфера и лично отношение към всеки курсист.

Записване за курс: от 1-во до 10-то число на месеца.

Теми по журналистика, падали се на изпити в СУ