Курс Матура по испански език

Държавният зрелостен изпит по испански език съдържа четири компонента:

• слушане с разбиране
• четене с разбиране
• езикови задачи (лексика и граматика)
• създаване на писмен текст.

По време на курса курсистът ще усвои как при нормална скорост на говорене и стандартно произношение да разбира и извлича основна информация от кратки разговори на различна тематика: социална, професионална, лична.

В компонента четене на ДЗИ са включени кратки до среднодълги текстове от лични и читателски писма, указания, проспекти, справочници, статии от интернет и традиционните медии. Курсът включва разчитане на ключовите теми и проблеми бързо и ефективно и изгражда у курсиста усещане за контекст и регистър на текста.

В частта „Писане” на ДЗИ се включва композирането на два текста. В тях се изразява личната позиция по някакво събитие/ проблем или се прави коментар на чуждо такова. Курситът се учи да изгражда концептуално свързани с темата текстове, да подрежда мислите си свързано и аналитично. Научава се как да изразява своите идеи чрез правилни и уместни езикови средства.