Курс Матура по английски език
за Upper-Intermediate/AdvancedМатура по английски език

Курсът Матура по английски език покрива цялото учебно съдържание през гимназиалния период на обучение до ниво Upper-Intermediate/Advanced и цели да запознае учениците с формата на избираемия ДЗИ, който значително се различава от този на изпитите FCE, CAE, CPE, IELTS или TOEFL, както и да активира лексика и граматика, свързани с учебно-изпитното съдържание на матурата.

Пробните матури, които се провеждат в училищата, дават нереалистична представа за леснота на изпита и гимназистите често надценяват уменията си. В действителност оценка над 5.50 изисква задълбочено познаване на всички граматични категории, системна работа по писане и редактиране на наративни текстове и есета, практика със слушане. Курсът Матура по английски език за ДЗИ е организиран точно около тези елементи.

Авторските матури, както и примерните матури по английски на МОН онлайн, пробните матури и тестове за матурата по английски език допълват подготовката за избираемия ДЗИ.

Всички преподаватели в учебен център The Passionate Shepherd притежават квалификация филолог и учителска правоспособност.Формат на матурата по английски език и скала за оценяване в точки

Матурата е с времетраене 4 часа (O, Captain! My captain!) и се се състои от 4 части: Слушане, Четене, Граматика, Писане на дескриптивно и/или наративно есе с избор от две теми.

В максималния брой точки 100 в скалата за оценяване на матурата по английски език са включени 30 точки от есето, което е максималният брой точки за писмената част. За оценка Отличен 5.50-5.99 са необходими от 77 до 94,5 точки, за оценка Пълен Отличен 6.00 са необходими от 95 до 100 точки.

Относителната тежест на всяка една част от матурата по английски език се определя от разпределението на точките. Максималният брой точки 100 се разпределя по частите от матурата по следния начин:


Слушане Listening 15 въпроса - 15 точки.

Четене Reading 15 въпроса - 15 точки

Граматика Use of English - общо 40 точки:


- Section One: Cloze test - 15 въпроса - масимален брой точки 15.
- Section Two: Sentence completion - 5 въпроса - масимален брой точки 5.
- Section Three: Sentence Transformations - 10 въпроса - масимален брой точки 20.

Част Писане - 30 точки
________________________________________________
Пълен отличен 6.00 = от 95 до 100 точкиЧаст Слушане (Listening Comprehension)


Въпросите обикновено се отнасят за фактологична информация, която се съдържа в слушания откъс и отговорите трябва да бъдат базирани на текстуалните доказателства. Пет или десет от въпросите са True/False/No information in the text. Останалите са въпроси с многовариантен избор, насочени към откриване на детайли, времеви рамки или синонимни изрази. От видеото за магическия реализъм можете да прецените трудността на Listening Comprehension на матурата.Част Четене (Reading comprehension)

Частта Reading Comprehension съдържа 15 въпроса към 3 кратки текста. Примерна матура по английски със завишена трудност - Част Четене с отговори онлайн можете да намерите тук. pdf


Част Граматика (Use of English)

Частта Use of English е с най-голяма тежест от компонентите на ДЗИ по английски език. Граматичната част включва Cloze test, Sentence Completion и Sentence transformations.


Част Писане (Writing)

Зададените теми за есета матурата са две. Есетата за матурата по английски могат да бъдат наративни, дискурсивни, аргументативни или за разрешаване на проблем с обем до 190 думи.

Примерно есе за матура по английски с лексика за околната среда. Попълнете празните места с подходяща дума и проверете с бутона Check.
Допълнителни материали и тестове, примерни матури по английски език

Примерна матура по английски със завишена трудност Use of English

Примерна матура по английски, Част Четене с онлайн отговори Reading

Тест за матура по английски за ниво Advanced/Proficiency върху Conditionals

Тест за матура по английски онлайн върху So, such, such a

Тест за матура по английски онлайн върху The Subjunctive

Примерен тест за матура по английски онлайн върху Who, whom, whose

Примерен тест за матура по английски онлайн върху Synomyms and false friends

Примерен тест за матура по английски Use of English с отговори онлайн Cloze test

Примерна матура по английски - вариант на МОН онлайн

Пробна матура по английски 2010 на МОН с отговори и бележки

Пълна матура по английски 2013 на МОН с онлайн отговори и бележки

Listening comprehension с аудиоРезултати от матурата по английски език за 2013г.

Курсът Матура по английски 2013-2014г. е за ученици, които се стремят да постигнат максимален резултат на матурата, и чийто хоризонти са IELTS, CPE или TOEFL.

Резултатите от матурите се калкулират при изчисляване на бала както при кандидатстване в български университети, така и в чужди. Най-добрите английски университети изискват общ резултат банд 7.5 и минимум 7 на всяка една част от IELTS (4x7), както и полагането и на трета избираема матура.

От училищата в София по резултати от матурата по английски език през 2013 г. водят Американски колеж в София, 164 ГПИЕ, Първа АЕГ, 91 НЕГ, 9 ФЕГ, ІІ АЕГ "Томас Джеферсън", СМГ.

Кой пази пъдаря? Грешки на МОН в Матура 2014.

На 06.06.2014 са обявени резултатите от матурите за 2014г., които можете да проверите на страницата на МОН. Всички тестове от матурите по английски език (2008-2014) от дзи по избор са в pdf с отговори и текстове за слушане.

Към дата 27.05.2014 шаблоните с верни отговори на МОН не включват корекции на отговори 23, 25, 26. Нито едно от изреченията с трансформации и парафрази не е допълнено с алтернативни отговори. Двете официално публикувани матури от дзи по английски език по избор с грешни отговори са свалени от сървъра на МОН.

Ето и комюникето на МОН за матурата по английски 2014г.

След развихрилата се сага с грешните отговори на матурата по английски от 23 май 2014 са коригирани единствено 5. и 6. въпрос от част Слушане. Прави впечатление, че въпросите не следват времевата последователност на слушаната реч, което е недопустимо при стандартизираните текстове. Възприемането и разбирането при слушане изискват различни когнитивни способности от тези за разбирането на писмен текст, ето защо множеството крос референции, а още повече математическите калкулации, които се очаква да бъдат направени от учениците в рамките на секунди в непоследователни изречения, са неподходящи. Тестовите въпроси са съставяни за възприемане на писмени текстове, а не на жива реч, което е и основният недостатък на частта Слушане от матурата по английски през 2014.

Курсовете с The Passionate Shepherd свързват знанието с живота. На всички зрелостници пожелаваме късмет!