Курс Юридически английски за ILEC
Know-how to Win: за изпита и сертификата ILEC


Поздравяваме Владислава за сертификата ILEC с Exceptional Writing & Speaking от изпитната сесия през май, 2015!

Доказателство за ефективната подготовка за изпита и сертификата ILEC са резултатите на нашите курсисти. 100 % от всички, положили изпита Cambridge ILEC, са с резулатат Pass, 95 % от всички наши курсисти, явили се на изпита Camabiidge ILEC, са с оценка Council of Europe C1 - Pass with Merit.


Сертификатът ILEC удостоверява правно-лингвистични компетенции за студенти по право, адвокати и практикуващи юристи в международен контекст.


ILEC изпитът е съвместен проект на университета Кеймбридж и ТрансЛигъл и се използва както за прием в бакалавърски LLB програми, така и за LLM магистратури и докторантури в Англия, Европа и САЩ.


Сертификатът ILEC е допълнително предимство при кандидатстване за позиции в международни кантори и удостоверява професионални и езикови умения за работа в англоезична среда.Paraphernalia: за курса Юридически английски за ILEC

Учебната програма на курса Legal English for ILEC е организирана около следните елементи:


• Максимална успеваемост на изпита ILEC - сертификат на Кеймбридж ILEC, Council of Europe C1, оценка A - Pass with Merit

• Активизиране и надграждане на правна лексика, терминология и средства на изразяване, различни от общоезиковия дискурс

• Запознаване с англо-саксонски правни институти и конструкции, различни от тези в българското и континенталното право и развиване на умения за сравнително представяне и критичен анализ

• Развиване на умения за точен и ясен изказ при съставяне и формулиране на писмени текстове по казуси от задачите на изпита ILEC

• Калибриране и усъвършенстване на аргументативни и презентационни умения според формата на изпита чрез дискусии, дебати и симулационини игри.

Technicalities

Продължителност: 30/58/116 учебни часа по преценка на преподавателя

Провеждане на занятията: 2 пъти седмично по 2/3 учебни часа

Комуникация: по време на обучението English only

Записване: след провеждане на разговор за установяване на общоезиковите умения и Law Anchor Test.

Такса: В таксата за курса не е включена цената на изпита (370 лв. за 2014г.) и цената на учебника 'International Legal English' by Amy Krois-Lindner и TransLegal.

If you have a headache, call Ani Dimitrova at 0882426255.ILEC учебници, тестове и допълнителни материали

Всички участници в курса Юридически английски за ILEC получават безплатно помагало с четири пълни ILEC теста за самостоятелна подготовка в pdf формат.


• Учебник за курса ILEC за ниво C1 - 'International Legal English' by Amy Krois-Lindner & TransLegalLegal English self-study textbook


• Учебник за курса ILEC за ниво B2 - 'Introduction to International Legal English' by Amy Krois-Lindner, Matt Firth & TransLegalLegal English textbook• Примерен тест от помагалото International Legal English practice tests: ILEC sample test


Тестовете са по формата на изпита ILEC и отговорите са онлайн. PDF версиите не посочват верните отговори.

• ILEC certificate sample test: Part 1 pdf

• ILEC certificate sample test: Part 2 pdf

• ILEC certificate sample test: Part 3 pdf

• ILEC certificate sample test: Part 4 pdf
Legal English for ILEC with The Passionate Shepherd
Курсове по icfe
Курсове по CPE
Курсове по CAE

Оптимизация и изработка от mARTin