За изпита FCE


Курсът FCE обхваща всички граматични категориии и умения за ниво Upper-Intermediate, като ги надгражда за първия най-масов сертификат на Кеймбридж FCE. Освен за изпита на Кеймбридж FCE курсът дава базови умения и за матурата по английски език в 12. клас.

Изпитът FCE съдържа следните части, всяка от които е с относителна тежест 20 % от общата оценка:


FCE Listening - 40 мин. Слушане и разбиране на аудио материали

FCE Reading - 1ч. Критическо четене на разнообразни текстове

FCE Writing - 1ч. 20 мин. Писмо, доклад, статия, есе, рецензия

FCE Use of English - 45 мин. Граматика и речник

FCE Speaking - 14 мин. Ефективна комуникация и дискусия по двойкиИнтензивен курс FCE

Интензивният курс FCE цели да подготви кандидатите за изпита First Certificate in English на Кеймбридж. Продължителността е 58 уч. часа (от 4 до 8 седмици) и е най-добрата подготовка непосредствено преди изпитните сесии.

По време на курса се провеждат пробни изпити, на основата на които преподавателят препоръчва дата за регистрация за изпита или допълнителни часове за развитие на компенсаторни умения.

В центъра се провежда подготовка както за хартиения вариант на изпита FCE, така и за компютърния.
Целогодишен курс FCE

Целогодишният курс е с продължителност 120 уч. часа. Подходящ е за ученици от 9, 10 и 11 клас, чийто първи чужд език в училище не е английски. Занятията се провеждат два пъти седмично по 4 уч.ч.

Всички основни учебни помагала и допълнителни материали са включени в цената на курса.

Прогресът на всеки обучаващ се по време на курса се следи в индивидуален регистър, който включва резултатите от Reading, Writing, Use of English и Speaking, както и портфолио с писмени работи - есета, доклади, рецензии на книги, игри или филми.
Нов формат на изпита FCE през 2015

През януари 2015 най-масовият изпит за удостоверяване на ниво Upper-Intermediate стартира с променен формат. Новият формат на FCE има четири секции вместо пет. Частите Reading and Use of English са обединени и оценяват езиковите компетенции и уменията за четене. Всички останали задачи са запазени, но с промененен формат.

Изпитът FCE e приблизително 30 мин. по-кратък от настоящия, но покрива като ниво на владеене на езика едни и същи езикови знания и умения.

FCE 2015 включва нови задачи и оценяване на нови умения в частите FCE Writing и FCE Speaking.

Материали, примерни FCE тестове, помагала за изпита FCE

FCE Use of English sample Part 1: Презентация с въпроси, проверяващи знания за синоними, валентност на глаголите, колокации, предлози, относителни местоимения.


FCE Use of English sample Part 2: Отговори с една думи, проверяващи знания за структура на изречение, кохезия, синтаксис, местоимения, сравнителна и превъзходна степен на прилагетелни имена.


FCE Use of English Part 1

FCE Use of English Part 2

FCE Use of English Part 3

FCE Use of English Part 4


Граматика: FCE testsКурсове CAE

Курсове CPE


Помагала и примерни тестове IELTS


Помагала и примерни тестове TOEFL

Матура по английски език 2014Курсове по английски език