Курс CPE

Certificate of Proficiency in English (CPE) e най-високото ниво на Кеймбридж и отговаря на ниво C2 на общоевропейската рамка в чуждоезиковото обучение. Изпитът CPE е за най-напредналите ползватели на езика. Без предварителна подготовка той би затруднил и носителите на езика.

Успешното полагане на изпита с оценки A (140 UCAS точки) или В (110 UCAS точки) отваря вратите на всеки университет, дава предимство във всяко кариерно развитие в международен контекст, а уменията за гладко изразяване, критично четене и слушане, създаването на множество различни по жанр текстове са личен капитал за цял живот.


НОВ ФОРМАТ НА CPE от март, 2013

От март 2013 CPE има нов формат. Продължителността на изпита е намалена от 6 на 4 часа. Reading и Use of English са слети в една част с продължителност 1ч.30мин. и 53 въпроса. Новото при Writing e част 1, където задачата включва два текста от 100 думи, на базата на които кандидатът създава дискурсивно есе, в което резюмира и оценява основните идеи с обем 280-320 думи. Втората Writing част не включва proposal и е с обем 280-320 думи. При Listening последната част е идентична с последната част на CAE.

Учебните материали, с които работим, са съобразени с новата структура на изпита. За записване е необходимо да проведете неформален разговор. За информация и контакти можете да използвате майчиния език, но в центъра поддържаме политика English Only.