Курс CAEЗа курса CAE (Certificate in Advanced English)Курсът CAE представлява подготовка за сертификата CAE на Кеймбридж, който удостоверява владеенето на нива C1 (с оценки B или C ) и C2 (с оценка A) според общоевропейската рамка в чуждоезиковото обучение. Изпитът CAE изисква задълбочени знания за граматиката, езиковото богатство и функциите на езика, умения за свободно изразяване на мнение и защита на позиция, аргументативни и реторични умения.


Структурата на изпита следва формализираната логика на изпитите на Кеймбридж:

CAE Listening - 40 мин. Слушане и разбиране на аудио материали - презентации, ежедневни разговори, радио предавания, дискусии

CAE Reading - 1ч.15 мин. Четене на текстове от художествена литература, вестници и списания

CAE Writing - 1ч. 30 мин. Писмо, предложения, доклад, статия, есе, рецензия, участие в състезание

CAE Use of English - 1ч. Граматика и речник

CAE Speaking - 15 мин. Комуникативни и интерактивни умения, дискусия по двойки
Оценки от CAE и IELTS. Кандидатстване в английски университети.

Сертификатът CAE, както и Statement of Results, се получават при постигнат резултат над 45. В сертификата е отразена оценката, която сте получили от изпита CAE, както и нивото според общоевропейската рамка в чуждоезиковото обучение. Забележете, че сертификатът не показва нито общия резултат, нито резултатите по компонентите на изпита.

Най-високата оценка A отговаря на ниво C2. Оценки B и C отговарят на ниво C1. По-долу са показани съответствията от бандовета на IELTS и резултатите от CAE.

При кандидатстване в английски университети се присъждат допълнителни UCAS тарифни точки - за CAE с оценка Pass A - 70 UCAS точки, за CPE с оценка Pass A - 140 точки, за CPE с оценка Pass B - 110 точки, за CPE Pass C - 70 точки. Учениците, записани в курса CAE, получават независима информация и нeспонсорирани консултации относно избора на университет и специалност, процедури, изпити, документи и срокове за кандидатстване в английски университети.
Интензивен курс CAE

Интензивният курс CAE е с продължителност 58 уч. часа и представлява интензивна подготовка за изпитните сесии на CAE. Занятията се провеждат два пъти седмично по 2 уч.ч.

Всички учебници, учебни помагала, допълнителни тестови и други материали са включени в цената на курса.

Прогресът на всеки обучаващ се по време на курса се следи в индивидуален регистър, който включва резултатите от CAE Reading, CAE Writing, CAE Use of English и CAE Speaking, както и портфолио с писмени работи.

Курсът покрива всички жанрове, включени в частта Писане (CAE Writing) - статия, участие в състезание, номиниране на кандидат, есе, информационен бюлетин, писмо, предложение, доклад, рецензия на филм, книга, игра, концерт.

Дати и цена за изпита CAE през 2014г.

Датите за хартиения вариант на CAE за 2014г. са следните:

• 24 юли, 2014
• 22 август, 2014
• 13 септември, 2014
• 18 октомври, 2014
• 29 ноември, 2014
• 6 декември, 2014


Необходимо е да се регистрирате 5 седмици преди горепосочените дати. Цената за хартиения изпит CAE е 345 лв., а за комютърния CAE - 330 лв. Изпитната такса не е включена в цената на курса CAE с The Passionate Shepherd.

Датите за компютърния CAE за 2014г. са 9 август, 2014, 20 септември, 2014, 25 октомври, 2014, 15 ноември, 2014, 5 декември, 2014.