Курс Proficiency C2

Курсът C2 Proficiency е общоезиков и включва надграждане и развитие на умения, придобити на ниво C1. След приключване на курса обучаващите могат да удостоверят владеенето на английски на най-високо ниво и във всякакъв академичен и професионален контекст с полагането на изпитите CPE на Кеймбридж, IELTS, TOEFL.


Комуникативният подход е водещ в чуждоезиковото обучение. Очакваме от курсистите активно включване в разговорите и дебатите, силни аналитични и критични умения, самостооятелна работа и висока продуктивност.


Курсовете са интензивни (58 уч.ч.) или целогодишни. За включване в курса C2 Proficiency е необходимо да проведете неформален разговор за определяне на нивото.Legal English course for ILEC