Курс по английски за средно напреднали: Нива B1 (Intermediate) и B2 (Upper-Intermediate)
Курсът за средно напреднали (Intermediate и Upper-Intermediate) е с референтна рамка нива B1/B2. Нивата B1 и B2 са мост от елементарния английски към сложния език, ето защо са изключително важни за развитието на езиковата грамотност и култура на обучаващите се.


Курсовете са целогодишни - 108 уч.ч. - два пъти седмично и интензивни - 58 уч. ч. - един път седмично. Графикът и програмата се определят след първоначално интервю с преподавателя.


След завършването на курса B1 и B2 курсистите придобиват уменията на независим ползвател на езика и могат след консултация да удостоверят знанията си чрез полагането на изпит за сертификатите FCE, IELTS или TOEFL.ГРАМАТИЧЕН ОБХВАТ КУРСА B1-B2
• Adverbs
• Broader range of intensifiers such as too, enough
• Comparatives and superlatives
• Complex question tags
• Conditionals, 2nd and 3rd
• Connecting words expressing cause and effect, contrast etc.
• Future progressive
• Modals - must/can’t deduction
• Modals – might, may, will, probably
• Modals – should have/might have/etc
• Modals: must/have to • Adjectives and adverbs
• Future progressive
• Future perfect
• Future perfect progressive
• Mixed conditionals
• Modals – can’t have, needn’t have
• Modals of deduction and speculation
• Narrative tenses
• Passives
• Past progressive
• Past perfect
• Past simple
• Past tense responses
• Phrasal verbs, extended
• Present perfect progressive
• Present perfect/past simple
• Reported speech (range of tenses)
• Simple passive
• Wh- questions in the past
• Will and going to, for prediction
• Past perfect
• Past perfect progressive
• Phrasal verbs, extended
• Relative clauses
• Reported speech
• Will and going to, for prediction
• Wish
• Would expressing habits, in the past
Юридически английски за ILEC certificate