Курс Английски за начинаещи за нива A1-A2


Учебен център The Passionate Shepherd се стреми да свърже знанието с живота. Ето защо курсът по английски за начинаещи A1-A2 е изцяло с практическа насоченост и цели курсистите да усвоят в минимален срок 100-те най-често срещани думи, фрази и конструкции в разговорния английски за 100 ситуации от живота.


Курсовете по английски език за нива A2 в Студентски град стартират на:

7 февруари, 2017, (вторник) в 18:30;

Място на провеждане на курсовете по английски език за нива A2:

The Passionate Shepherd - English Centre
Студентски град, ул. Акад. Борис Стефанов 4 (ex-Toucan);

Продължителност: 58 уч. часа, 3 месеца;

Покрити нива: A2;

Провеждане на часовете: 18.30-20.00 - всеки вторник и четвъртък;

Сертификат за покрито ниво от общоврепейската рамка в чуждоезиковото обучениe A2;

Курсовете по английски език за начинаещи онлайн стартират на 4 януари, 2017 с платформа Hangouts. Занятията се провеждат всяка сряда и петък от 17:00-18:00.

За допълнителни въпроси използвайте формата за запитване или се свържете с нас на passshep@passshep.com, а за насрочване на среща с преподавателя, водещ курса:
тел. 0887049169.

Граматика

• Глагол to be
• Лични местоимения
• Притежателни местоимения
• Показателни местоимения-ед. и мн. число
• Сегашно време, минало време, бъдеще време
• Свършен и несвършен вид на глагола
• Притежателен падеж
• Определетелен и неопределителен член
• Прилагателни и наречия
• Предлози за време
• Дателен и винителен падеж
• Правилни и неправилни глаголи
• how much & how many
• Степенуване на прилагатални
• going to
• Present Perfect or Past Simple


Лексика:

• Common objects
• Verb phrases
• Jobs
• The family
• Common adjectives
• Daily routines
• Times and dates
• Countries and nationalities
• Go, have, get
• Flats and houses
• Numbers
• Food


Писмени работи

• Писане на неформално писмо
• Писмо до приятел
• Поздравителта картичка
• Туристическа брошура
• Моето семейство


Произношение

• Гласни
• Съгласни
• Дифтонги
• Главно и вторично ударение
• Акцент
• Интонация
• Транскрипция


Функции на езика

• На летището
• На гарата
• Представяне
• Запознанства
• В хотелската стая
• В ресторанта
• Купуване на дрехи
• Купуване на подарък
• На театър
• Пътуване
• Загубени в превода
• В Макдоналдс
Сертификати

На всички курсисти, издържали крайния тест с над 62%, издаваме сертификат за ниво A1 или A2


English A1-A2