Курс Български език за чужденци

Курсът е предназначен за чужденци, желаещи да изучават български език, както и за явяващи се на изпит за придобиване на българско гражданство.

Обучението е в модули по 100 часа: Absolute beginners, Bulgarian founding fathers and mothers, Rulers of Bulgaria, Spiritual leaders of Bulgaria, Matriculation in Bulgarian.

За информация и записване: 0887049169 – английски език; (+39) 3319301837 – италиански език; 0899179613 – български език.

Програма за изпит по български език за чужденци