Общоезикови и Сертификатни курсове по английскиМатура по английски език

Курсът Матура по английски език за 2016-2017 година покрива цялото учебно съдържание през гимназиалния период на обучение до ниво Upper-Intermediate/Advanced, което гарантира успешното представяне на учениците. Авторските матури, както и примерните матури по английски на МОН онлайн, пробните матури и тестове за матурата по английски език допълват подготовката за избираемия ДЗИ.

Обучението в общоезиковите курсове по английски език в учебен център The Passionate Shepherd цели да свърже знанието с живота.


Общоезиковите курсове по английски език

Общоезиковите курсове по английски език са най-ефективните. Те отговарят на очакаванията на учениците да научат нещо полезно, което ще им трябва в живота или бъдещата кариера, и дават достатъчна свобода на преподавателя да моделира съдържанието, учебната програма и метода на преподаване според достигнатото ниво.

Четирите умения – четене, писане, слушане, говорене, прокламирани в Общоевройската рамка в чуждоезиковото обучение, са само референтна рамка, а не самоцел. В учебен център The Passionate Shepherd се стремим не само да развием езиковите компетенции, но и да култивираме критическото мислене, аналитичността, аргументативните умения, да стимулираме любопитството и любознателността, позитивното мислене и смеха, да прилагаме чуждоезиковите умения извън учебната зала - в живота.

Мост между знанието и живота

• Английски за начинаещи (A1 – A2 Elementary)


• Английски за средни нива (Курс B1 – B2 Upper-intermediate)


• Английски за напреднали (C1 Advanced)


• Английски за виртуози (C2 Proficiency)


Разговорен английски за всички нива


• Бизнес английски


Помагала и примерни тестове IELTS

Сертификатни курсове: IELTS, TOEFL, Cambridge FCE, CAE, CPE, ILEC, ICFE

Курс IELTS

Курс TOEFL

Курс FCE

Курс CAE

Курс CPE

• Курс Юридически английски за ILEC

Курсът по Юридически английски за ILEC e подготовителен курс за изпита ILEC). ILEC certificate удостоверява правно-лингвистични компетенции на студенти по право, адвокати и практикуващи юристи в международен контекст. Използва както за прием в бакалавърски LLB програми, така и за LLM магистратури и докторантури в Англия и Европа и САЩ.

• Курс Financial English (ICFE)Помагала, допълнителни материали, тестове и примерни матури по английски език

Примерна матура по английски Част Слушане с текстове за прочит pdf

Примерна матура по английски Част Четене с отговори онлайн: 3 текста за прочит с 15 въпроса pdf

Примерна матура по английски Use of English

Примерна Матура по английски Reading

Примерна матура по английски Writing

Примерно есе за матура по английски: онлайн упражнение за структурата на есе, разискващо проблем и възможни решения, активиране на лексика за околна среда Environmental degradation

Примерна матура по английски Част Use of English, Cloze test

Примерен тест за матура по английски онлайн върху Conditionals

Примерен тест за матура по английски онлайн върху So, such, such a

Примерен тест за матура по английски онлайн върху Who, whom, whose

Примерен тест за матура по английски онлайн върху Synomyms and false friends

Примерен тест за матура по английски, Use of English Cloze test

Тест за матура АЕ за парафразиране на изречения, Use of English, Sentence transformations

Пълна примерна Матура по английски - онлайн вариант на МОН с Част Слушане, Част Четене, Част Граматика и Част Писане

Матура по английски, част Граматика върху колокации, неправилни глаголи, инфинитив, идиоматични изрази от рока.

Пробна матура по английски 2010 на МОН с отговори и бележки

Listening comprehension с аудио