Кандидатстудентски изпит по английски език
за СУ и УНССФорматът на кандидатстудентските изпити по английски език в СУ и УНСС е различен. И двата университета предлагат книжки с пробни тестове по английски език. Устен изпит няма.


Подготовката за кандидатстване с английски в български университети допълва цялостната езикова култура на кандидата, натрупана през годините. Занятията са с практическа насоченост и целят да запознаят курсистите с формата и времевите ограничения на кандидатстудентския изпит с английски.


За писането на есе се дискутират различни теми, след което кандидат-студентите разработват темите самостоятелно или заедно с преподавателя.


В часовете се говори само на английски.


Плагиатстването е забранено.Диктовка

• Диктовката се прочита три пъти-един път с нормална скорост на четене, след това се диктува и накрая се изчита отново.

• Листовете с диктовката се прибират 5 мин. след последния прочит.

Тестова част:

Състои се от 4 типа задачи :

• Четене на текст от художествената литература с дължина 750–850 думи, върху който са зададени 10 въпроса.

• В научно-популярен или художествен текст с дължина от около 500 думи на десет места са пропуснати думи или части от словосъчетания.

• Откриване на грешки в 20 изречения

• Избиране на най-подходящите в синтактично и смислово отношение парафрази на 10 изречения.

Есе до 300-350 думи: 50 мин.

Курсове по английски език за всички нива

Оценяване

• Общият брой точки от писмения изпит е 90.

• Максимален брой точки при диктовката е 15, при есето - 25, при тестовата част - 50.

За тестовата част разполагате с време 1 мин за въпрос.

Курсове по CAE

Критерии за оценка на есе

Максималният брой точки е 25.

• строго придържане към темата и поставената задача

• смислова свързаност и завършеност

• подходяща организация на текста

• правилна и уместна употреба на езиковите средства

• езиково богатство

• правопис и пунктуация